Mga Kasal

Mga Kagagawan at Hindi Dapat Para sa Iyong Kasal sa Kasal

Ang kagandahan sa araw ng kasal ay maaaring magsimula ng mga buwan nang maaga ngunit may ilang mga bagay na dapat tandaan. Dito, pinaghiwalay namin ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin ng iyong kasal sa bisperas ng pangkasal na gawain sa pag-aalaga ng balat.